та туристичного бізнесу - Інформаційний пакет

^ та туристичного бізнесуКурс: 1

Обов’язковий: Х

Загальна кількість годин: 54

Вибірковий:Години на семестр: 10/0

Річний:

Теорія: 10
Практичні:

2 семестр: Х

Лабораторні:

Проект:

СРС: 44ECTS: 2

Модулі - 1


МЕТА:

Формування знань щодо процесу виникнення, становлення та удосконалення туризму, обмінів і діяльності туристських організацій

ПРОГРАМА:

Передумови виникнення туризму. Становлення екскурсійної та туристської діяльності. Подорожі в античному світі. Географічні відкриття мореплавців і мандрівників. Передумови виникнення перших організованих екскурсій. Соціально-економічні передумови розвитку напрямів світового туризму. Вплив демографічних факторів на розвиток туризму. Умови виникнення та розвитку туризму в СРСР. Зародження та становлення екскурсійного і туристського руху в СРСР. Характеристика основних етапів розвитку туризму в країнах колишнього соціалістичного табору. Розвиток екскурсійної справи. Напрями і форми роботи в молодіжному та самодіяльному туризмі. Розвиток міжнародного туризму в СРСР. Розвиток соціального та молодіжного туризму. Передумови розвитку туризму в Україні. Етапи розвитку туризму в Україні. Особливості державного регулювання туризму в Україні.

БІБЛІОГРАФІЯ:

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: іспит

ПЕРЕДУМОВИ:

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: індивідуальні семестрові завдання, курсова робота, вивчення додаткової літератури.

Предмет: ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Факультет: міжнародних економічних відносин
^ та туристичного бізнесуКурс: 2

Обов’язковий: Х

Загальна кількість годин: 108

Вибірковий:Години на семестр: 18/0

Річний:

Теорія: 18
Практичні:

4 семестр: Х

Лабораторні:

Проект:

СРС: 90ECTS: 4

Модулі - 2


МЕТА:

Формування знань про сутність туристських ресурсів України як передумови розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, їх різновиди, роль у процесі фахової підготовки майбутнього менеджера туризму.

ПРОГРАМА:

Географічні аспекти формування туристських ресурсів України. Основні відомості про державу. Коротка історія формування території України. Туристський ареал України. Природні туристські ресурси України. Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду України. Антропогенні ресурси України. Подієвий туризм в Україні. Комплексна оцінка туристських ресурсів України. Класифікація туристських територій України. Туристські ресурси Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристські ресурси Карпат. Туристські ресурси Поділля. Туристські ресурси Полісся. Туристські ресурси центрально-східної України.

БІБЛІОГРАФІЯ:

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: курсова робота, іспит.

ПЕРЕДУМОВИ:

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: індивідуальні семестрові завдання, курсова робота, вивчення додаткової літератури.


Предмет: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ

Факультет: міжнародних економічних відносин
^ та туристичного бізнесуКурс: 4

Обов’язковий: Х

Загальна кількість годин: 108

Вибірковий:Години на семестр: 10/0

Річний:

Теорія: 10

7 семестр: Х

Практичні:
Лабораторні:

Проект:

СРС: 98ECTS: 3

Модулі - 2


^ МЕТА:

Формування широкого кола знань з історії, теорії та практики екскурсійної справи.

ПРОГРАМА:

Історія екскурсійної справи. Туристсько-екскурсійні організації. Класифікація екскурсій. Методика підготовки екскурсій. Методика та техніка проведення екскурсій. Особливості проведення річних видів екскурсій. Організація екскурсійної роботи. Професійна майстерність екскурсовода. Особливості проведення екскурсій в музеях. Методичне забезпечення екскурсії.

БІБЛІОГРАФІЯ:

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: контрольна робота, іспит.

ПЕРЕДУМОВИ:

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: індивідуальні семестрові завдання, контрольна робота, вивчення додаткової літератури.


Предмет: ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Факультет: міжнародних економічних відносин

7737176408877924.html
7737346658578205.html
7737460261302000.html
7737644174958559.html
7737726094688932.html