Правила змагань зі спортивного туризму м. Київ, 2008 р - страница 7
*) Мінімальні вимоги до виду «Рятувальні технічні прийоми» на гірському стенді ті ж самі, що і на природному рельєфі, крім вимог до крутизни схилу, яка відповідає аналогічним значенням у виді «Гірські перешкоди» того же класу при змаганнях на гірських стендах.

3.15.3.2. Протяжність при проведенні змагань виду «Гірські перешкоди» визначається при виступах окремих учасників і зв’язок — як сумарна протяжність всіх пройдених ними маршрутів (їх варіантів), а при виступі команди – як середнє значення протяжності всіх груп паралельно пройдених маршрутів.

3.15.3.3. При змаганнях з виду «Рятувальні технічні прийоми» протяжність визначається сумарною протяжністю шляху транспортування умовного потерпілого («потерпілого» учасника) та підйому учасників із «тріщини».

3.15.3.4. Параметри протяжності у змаганнях видів «Гірські перешкоди» та «Рятувальні технічні прийоми» на дистанціях І і ІІ класів складності включають підйом та спуск, на дистанціях ІІІ – V класів – підйом, траверс і спуск.

3.15.3.5. Перепад висот визначається як відстань по вертикалі від нижнього пункту (старту) до найвищої точки підйому (початку спуску). При проведенні змагань на рельєфі з невеликим перепадом висот або при змаганнях на стендах допускається в межах однієї дистанції додавання висот окремих маршрутів або етапів.

3.15.3.6. На дистанціях ралі необхідно виконувати в цілому вимоги щодо складності рельєфу і спецприйомів, за винятком протяжності та нормативного часу.

3.15.3.7. Окремі технічні прийоми, передбачені таблицею 4.1, можуть бути замінені на аналогічні але не меншої складності.

3.15.3.8. При облаштуванні комбінованих дистанцій (див. п. 3.15.2.1) їх протяжність, перепад висот і набір прийомів можуть бути, відповідно, збіль-шені або зменшені пропорційно частині другого виду і вимог до нього згідно з таблицею 4.1.

3.15.3.9. В особистих змаганнях та при змаганнях зв'язок мінімальні ви-моги до дистанцій відповідного класу за протяжністю та розрахунковим часом (табл. 3.15.1) повинні бути знижені вдвічі.

3.15.4. Проходження дистанції

3.15.4.1. Проходження дистанції змагань є подолання дистанції всіма учасниками змагань від старту до фінішу через певні пункти страховки з виконанням Умов подолання дистанції.

3.15.4.2. Умови визначають особливості подолання дистанції, які уточ-нюються при роз’ясненні та/або демонстрації проходження в цілому чи окремих її ділянок.

3.15.4.3. Роз’яснення проходження дистанції, що є доповненням до Умов, стенографуються або записуються на диктофон, оформлюються про-токолом і доводяться до відома учасників до початку прийому заявок з тактики.

3.15.4.4. При проведенні змагань не вище V рангу і на дистанціях не вище ІІ класу складності допускається доводити Умови учасникам усно та не складати протокол роз’яснення проходження дистанції.

3.15.4.5. Час запрошення на старт визначається моментом виклику учасників в передстартову зону. Умовами оговорюють час на перевірку спорядження та час на підготовку учасників до виступу.

3.15.4.6. Старт і фініш на дистанції визначаються Умовами.

3.15.4.7. Дистанція може проходитись з контрольним вантажем (до 10 кг на одного учасника), конкретна вага якого визначається Положенням про змагання або Умовами. Розподіл контрольного вантажу між учасниками довільний чи відповідно до Умов.

3.15.4.8. Окремі маршрути або спецприйоми можуть бути обов’язковими для проходження або виконання, а також бонусними (заохочувальними) або рекомендованими.

^ 3.15.5. Заявка з тактики

3.15.5.1. Необхідність складання заявок з тактики (далі – Заявка) і вимоги до неї визначаються Умовами. Заявка може передбачати описову частину проходження окремих маршрутів або виконання спецприйомів.

3.15.5.2. Описову частину Заявки складають у відповідності з вимогами Умов на бланку, який заповнюють відповідно до зразка. В Заявці можуть бути відображені для окремих ділянок або для проходження дистанції в цілому способи: руху учасників, виконання спецприйомів, транспортування контрольного вантажу або умовного потерпілого та інше.

3.15.5.3. Схема дистанції надається суддівською колегією у вигляді малюнка чи фотографії або складається учасниками самостійно. На ній можуть бути зазначені межі дистанції, окремих ділянок або маршрутів, зони обмежування та розмежування, місця старту і фінішу, пункти зміни ведучого, страховки та проміжної страховки, закріплення навісної переправи та поліспасту, а також інші контрольні пункти.

3.15.5.4. На схемі дистанції учасники відповідно до вимог Умов зазначають окремі пункти, які передбачено використовувати, місця передбаченого застосування відповідних технічних засобів і виконання спецприйомів, тощо.

3.15.5.5. Для позначення на схемах застосовують умовні позначки, запропоновані суддівською колегією. Додаткові позначки команд розшифро-вуються.

3.15.5.6. Заявки подаються до суддівської колегії після роз’яснення та/або демонстрації дистанції у терміни, обумовлені суддівською колегією змагань.

^ 3.15.6. Забезпечення безпеки на дистанції

3.15.6.1. Підготовку дистанції до змагань проводить під керівництвом начальника дистанції спеціальна бригада, укомплектована кваліфікованими суддями та спортсменами.

3.15.6.2. Начальник дистанції разом з заступником Головного судді з безпеки повинні особисто перевірити надійність обладнання усіх суддівських пунктів, постійно контролювати їх стан під час проведення змагань та вживати негайні заходи щодо усунення причин, які можуть призвести до нещасного випадку.

3.15.6.3. Ділянка рельєфу, яка використовується для обладнання дистанції (полігон), не повинна знаходитись у місцях, де є небезпека, пов’язана з можливістю обвалів, сходу лавин та селевих потоків, падіння каміння, наявності прихованих тріщин тощо.

3.15.6.4. Полігон необхідно очистити від предметів, які вільно лежать або нетривкі (каміння, шматки льоду), а якщо це неможливо – встановити навколо них зону обмеження у вигляді суцільної лінії.

3.15.6.5. Ділянка річки, обрана для подолання водної перешкоди, повинна мати зручні та безпечні підходи до місць початку та закінчення переправи, та безпечне для броду дно.

По річці нижче від місця переправи вбрід повинен бути обладнаний пункт перехоплювання.

3.15.6.6. Місця старту, фінішу та передстартова зона повинні мати достатні розміри для розміщення учасників змагань з контрольним вантажем і спорядженням.

3.15.6.7. Місця для глядачів та підходи до них повинні бути позначені і, по можливості, огороджені. Їх розташування повинне виключати можливість падіння на глядачів уламків каміння, льоду та речей, які випадково або навмисно скинуті з дистанції учасниками або суддями.

3.15.6.8. Пункти, які використовують учасники для проходження дистанції, а саме: страховки і самостраховки, закріплення і нарощування вірьовки, пересадки і перестьобування, початку спуску тощо, обладнуються або оговорюються лише службою дистанції.

3.15.6.9. Відповідальність за відповідність Положенню вікового складу, медичного контролю, страхування, належну технічну і фізичну підготовку учасників, необхідну для технічно грамотного та безаварійного виступу на відповідних змаганнях, несе представник команди.

3.15.6.10. Усі учасники, які знаходяться на дистанції, повинні бути в касках та забезпечені верхньою суддівською чи командною страховкою або знаходитися на самостраховці, за винятком окремих ділянок, обумовлених Умовами.

Закріплення суддівської страховки до учасника і зняття її виконується під контролем суддів у пунктах, визначених Умовами.

Суддівська страховка не повинна заважати або допомагати учаснику при подоланні дистанції, а також торкатись небезпечних ділянок рельєфу.

Стежити за належним положенням суддівської страховки під час подолання дистанції зобов'язані самі учасники.

3.15.6.11. Забороняється використовувати обладнання дистанції, не пе-редбачене для її проходження, та вірьовку верхньої командної страховки для підйому (витягування) або спуску учасника при проходженні дистанції.

3.15.6.12. Усі учасники змагань повинні бути забезпечені: індивідуальною страховочною системою, яка складається із зблокованих поясу грудної обв’язки з наплічними лямками та поясу бесідки з лямками під стегна або конструктивно складати єдину систему; захисною каскою з номером учасника і літерою «К» у капітана; єдиною, по можливості, формою, яка повинна закривати лікті та коліна, а також іншим спорядженням, визначеним Положенням і Умовами.

3.15.6.13. Основні вимоги до спорядження наступні:

3.15.6.14. Усе спорядження, яке учасники беруть з собою на дистанцію, повинно бути перевірено технічною комісією та разом з дозволом технічної комісії, повинне бути представлене для контролю судді при учасниках.

3.15.6.15. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.

3.15.6.16. Усі судді, які обслуговують дистанцію, повинні бути в захисних касках і там, де це необхідно за умов безпеки, бути на страховці або самостраховці. За недодержання вимог техніки безпеки винні судді відсторо-нюються від суддівства за рішення головного судді змагань.

3.15.6.15. При розташуванні дистанцій на висотах понад 4000 м, у Поло-женні повинні бути вказані додаткові вимоги до учасників команд щодо ви-сотної акліматизації.

3.15.7. Таблиця штрафів

3.15.7.1. Штрафні бали за порушення техніки руху і страховки (самостраховки), а також за зміну заявленої тактики наведені в таблиці 3.15.2.


Таблиця 3.15.2Назва порушень та помилок

Штраф
^ I. Порушення техніки
А. Техніка страховки

1

Втрата страховки (командної або суддівської)

Зняття

2

Перервана страховка (командна або суддівська)

5 балів

3

Неправильна страховка

3 бали

4
^ Пропуск точки проміжної страховки:

  • двох підряд

  • однієї або не обладнаної

  • однієї невірно обладнаної
Зняття
5 балів

3 бали

5

Вихід на «маятник»:

  • на небезпечний «маятник»

  • наближення до небезпечного «маятнику»

  • початок виходу на «маятник»
Зняття
5 балів

3 бали
^ Б. Техніка руху
6

Зрив верхнього з зависанням на суддівській страховці

Зняття

7

Втрата на дистанції:

  • контрольного вантажу

  • каски захисної

  • спорядження основного*

  • іншого спорядження


Зняття

Зняття

10 балів

1 бал

8

Вихід за обмеження

Зняття

9

Використання опори за обмеженням

10 балів

10

Використання суддівського спорядження

10 балів

11

Неправильне виконання технічного прийому

5 балів
^ II. Зміна тактики
1

Повна зміна заявлених маршрутів або спецприйомів

Зняття

2

Зміна маршруту (спецприйому) або способу його проходження (виконання)

5 балів

3

Зміна способу або порядку транспортування контрольного вантажу

3 бали

4

Зміна схеми технічного прийому, місця його застосування або технічних засобів

7 балів

5

Відхилення від заявленого часу (за 1 %)

0,2 бали

6

Загальне враження

1 ÷ 5 балів

7710296527115005.html
7710329630560712.html
7710449046889390.html
7710504663356450.html
7710539293946235.html