Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року №307 - страница 11

^ Графа B "Подробиці розрахунків"
У графі зазначаються:

код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника - фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку - особовий рахунок платника податків, - реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак "/" реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель, відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

Якщо за відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованого мита або плати у повному обсязі, сплата такого платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату мита або плати, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

Якщо відомості про нарахування плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи B ВМД відомості про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа не заповнюється:

якщо мито та/або плата не сплачуються;

при декларуванні товарів за загальною ВМД або періодичною митною декларацією;

при заповненні окремої митної декларації.
^ Графа 49 "Реквізити складу"
Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологічному циклі) розміщений експортером або перевізником на склад тимчасового зберігання (митний ліцензійний склад), то в графі зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим митного складу в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Якщо товар, перебуваючи в режимі митного складу, попередньо розміщувався на інший митний ліцензійний склад, то в графі після номера дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, на який розміщується цей товар, зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації іншого митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим магазину безмитної торгівлі в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо розміщений на митний ліцензійний склад, то в графі також зазначається номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Відомості зазначаються з нового рядка за такою схемою:

А/Б,

де А - код типу складу, магазину безмитної торгівлі, а саме:

1 - митний ліцензійний склад відкритого типу;

2 - митний ліцензійний склад закритого типу;

3 - склад тимчасового зберігання відкритого типу;

4 - склад тимчасового зберігання закритого типу;

5 - магазин безмитної торгівлі.

Б - номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу, номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при зворотному вивезенні тимчасово ввезених товарів;

при вивезенні товарів з території відповідного типу спеціальної (вільної) економічної зони за межі митної території України;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.
^ Графа 50 "Принципал"
Графа заповнюється, коли здійснюється перевезення товарів митною територією України.

 У графі зазначаються відомості (літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО /за наявності/, номер телефону) про перевізника (або експедитора) та персональні дані особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення (на основі пред'явленого паспорта). У доповненні наводиться письмове зобов'язання цієї особи про доставку товарів у митницю призначення у визначений митним органом строк:

"Я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові;

__________________________________________________
номер і серія паспорта)

ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари у (наводиться назва митного органу) у визначений митним органом строк". Це зобов'язання засвідчується особистим підписом особи, що приймає задекларовані товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, на кожному аркуші доповнення форми МД-6 та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

При залізничних перевезеннях зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення.

Графа не заповнюється:

при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією;

при декларуванні товарів, на які була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларація при вивезенні товарів залізничним транспортом або періодична митна декларація;

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при заповненні окремої митної декларації;

при декларуванні товарів у пункті пропуску через митний кордон України, через який вивозяться товари.

7709754897931381.html
7709876225486813.html
7710060616950061.html
7710169543685998.html
7710219195092855.html